Hoe zit het met jouw norm?

De één z’n norm is de ander z’n norm niet.

Toch wordt de één zijn norm vaak wel tot de waarheid verheven en wordt er daarbij ook verwacht dat de ander deze norm gaat aanhangen. Een norm is gebaseerd op een waarde. Een waarde is subjectief.

De één hecht waarde aan een vrije uitwisseling van materieel bezit, de ander aan goedkoper vakantie vieren.

Neem vakantie woningruil. Buiten dat het geld uitspaart, is het een interessant inkijkje in het leven in een ander land. Je bent werkelijk in een huis in een straat met buren. In dat huis staan er door hen geselecteerde meubels, hun kleren hangen in de kast en ze hebben hun soort eten in de ijskast.

De waardes zijn dan: goedkoop op vakantie gaan moet voor iedereen mogelijk zijn en in elkaars privéwereld verblijven, is verrijkend.

Ik blijf even bij de woningruil. Er zijn huisruilafspraken via de huisruilorganisatie die je precies kan opvolgen. Zoals: eten in de ijskast inslaan, maar ook de ijskast leeg en natuurlijk schoon achter laten. En natuurlijk het huis schoon achterlaten, oh ja en met een frisse badkamer.

En dan komt nu de vraag: wat is de norm? Hoe schoon is schoon. Wat is genoeg eten in de ijskast? Wat voelt gastvrij voor jou, voelt misschien ongastvrij voor de ander. Dit is per mens verschillend en dan ook nog per cultuur.  Best ingewikkeld.

Voor mij reden om over al die afspraken niet te moeilijk te doen, als er iets niet conform de afspraak is. Beetje stof hoort erbij.

Dat is mijn norm en die is gebaseerd op: ‘Iemand anders ziet iets op een eigen manier en ik ben daar flexibel in. ‘

Een waarde leidt tot een overtuiging, iets wat je gelooft. Als een waarde zwaar weegt, kan een oordeel onvermijdelijk zijn.

Een oordeel kan verblinden. Het zorgt ervoor dat er geen perspectief shift kan plaats vinden. Je kan niet in de schoenen van de ander gaan staan. Want er is een reden waarom je die waarde bent gaan aanhangen. En daarop een norm gevormd hebt en daarom een oordeel geveld hebt. Dit proces laat je niet zomaar even los.

Er is niks mis mee om een waarde, norm of  oordeel te hebben. Maar dat je dan nog wel open voor een andere kijk moet kunnen staan. Kijk eens naar je situatie vanuit een ander, vanuit een ander perspectief. Daar leer je van. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar je kan vanuit de waarde die de ander aan iets toekent, het oordeel wel begrijpen en er nog steeds niet mee eens zijn.

Mooi om vanuit waardes te leven, maar het kan enorm belemmerend werken. Dit is een thema dat we aanraken in de Treat week op Mallorca.( Meer info? )

Het kan op iedere situatie van toepassing zijn. Zo had ik een verschil van normbesef met een woningruilpartner, dat zal wel duidelijk zijn…

 

Oefening:

Neem een waarde uit jouw leven. Over hoe jij vindt dat mensen met elkaar communiceren of over het delen van elkaars spullen, of over hoe jij wil  dat anderen jouw kinderen behandelen.

Is er ooit een moment geweest dat je het niet prettig vond hoe er met jouw waarde werd omgegaan door de ander?

Zou je kunnen achterhalen of de ander een andere norm zou kunnen hebben? Weet je of die op een waarde is gebaseerd?

Kan jij je verdiepen in die waarde, m.a.w zou je die ook kunnen aanhangen?

Bekijk nu het moment waarop er niet prettig werd omgegaan met jouw waarde vanuit de ogen van de ander.

Wat doet dit met je?

Wat vind je nu van jouw eigen oorspronkelijke norm? Is die even stevig of is die veranderd?