Inhoud en aanhaken.

Auteur: Machteld Wentzel

 

Wist je dat werkelijk contact maken met iemand essentieel is voor het ontstaan van begrip? Volgens een aantal ‘communicatietheorieen’ wordt contact  o.a. bewerkstelligd door vragen te stellen, samen te vatten en vooral door goed te luisteren naar de ander. Je kan het  ‘aanhaken’, noemen. Het liefst op het niveau van de ander. Praat deze vanuit een emotie, dan ga je op de emotie in. Gaat het over inhoud of de procedure dan reageer je met inhoudelijke vragen en antwoorden.

Wist je dat dit heel soms niet nodig is en dat er ook begrip kan ontstaan door louter op de inhoud van het gesprek in te gaan?  Ook als de ander in de emotie zit? Aan de hand van volgend voorbeeld kan ik dat uitleggen.

Ik kom regelmatig in het ziekenhuis, voor check-ups en uitslagen. Ik heb dan consulten bij 2 verschillende personen, soms bij de verpleegkundig specialist en soms bij de oncoloog. Er is een groot verschil in communicatiestijlen tussen deze 2 mensen. De één heeft een empathische, aimabele stijl. De ander heeft een analytische stijl met uitstapjes naar het directieve. In het consult zit de ene persoon op de relatie en de emotie. De ander praat veel vanuit de inhoud. Ik ga er meestal van uit dat empathie deuren opent. Het zorgt ervoor dat je mensen meekrijgt. Dit klopt in veel gevallen. Mijn ervaring is nu ook anders.

Ik vertelde mijn oncoloog dat ik soms behoorlijk bang ben dat de kanker terugkomt. Ze vroeg niet: ‘Wat betekent die angst voor u.’ Niet: ‘ Hoe gaat u daarmee om’. Niet: ‘Wat naar dat u dit zo ervaart.’ Ze zei zelfs niet: ’Ja, angst komt veel voor na het hebben van kanker.’ Zij antwoordde met cijfers, statistieken en medische feiten. Daaruit blijkt dat er bij mij 20% kans is dat de kanker terugkomt, terwijl in mijn gevoel de kans 50% is. Een puur inhoudelijk antwoord dus, ze ging niet eens in op het woordje angst. Ik ging opgelucht weg.  Er was geen band ontstaan, maar wel begrip door haar inhoudelijke antwoord, terwijl ik toch op de emotie zat! Zij was de expert en zij had mij gerustgesteld met begrijpen van de situatie, waardoor mijn gevoel een andere wending kon nemen. Ik kon alleen niet concluderen dat er werkelijk contact was ontstaan, … wel begrip.

Oefening: Heb je een gesprek met iemand, let eens puur op waarvandaan diegene praat: vanuit de emotie ( gevoelens), inhoud ( informatie, kennis), relatie (samen) of procedure ( de vorm en agenda). Doe dat een tijdje. Als je de verschillen kan onderscheiden- die we even niveau verschillen noemen- stel vragen die aanhaken op het niveau. Doe dat ook eens niet. Verandert er iets in het gesprek? 

Wil jij meer weten over dit onderwerp? Wil je bewust worden van jouw gewoontes in gespreksvoering en in het contact met anderen? Wil je daar meer sturing aan geven, maak een afspraak voor een coachingsessie. https://lifechanging.nu/coaching/

Of ga mee naar Mallorca, onderzoek jouw gewoontes en verwen jezelf  in de Treat week.